en-USvi-VN
Văn bản Trung Ương
Cơ quan ban hành
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
Dự thảo27/12/2022 Báo cáo Tổng kết công tác Liên hiệp Hội năm 2022
Dự thảo27/12/2022 Báo cáo Tổng kết hoạt động các Hội thành viên năm 2022
55/QĐ-LHH22/12/2022 Quyết định tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 của Chủ tịch Liên hiệp Hội
211/BC-BKT20/11/2022 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra Liên hiệp Hội năm 2022
Công văn số 211/LHH15/11/2022 V/v báo cáo tổng kết hoạt động Hội năm 2022
Số 141/LHH-VP12/08/2022 Công văn Số 141/LHH-VP, ngày 12/8/2022 của Liên hiệp Hội Khánh Hòa Về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị định thay thế NĐ 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định về tô chức, hoạt động và quản lý hội"
Nghị quyết số: 55/2022/QH1516/06/2022 NGHỊ QUYẾT số 55/2022/QH15 của Quốc hội Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
Số 42/NQ-CP21/03/2022 NGHỊ QUYẾT số 42/NQ-CP, ngày 21/3/2022 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số 30-CTr/TU23/02/2022 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG số 30-CTr/TU, ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số 09-NQ/TW28/01/2022 NGHỊ QUYẾT số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
215/BC-LHH03/12/2021 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC - KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
216/BC-LHH03/12/2021 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016-2021
Không số03/12/2021 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021-2026
29/10/202129/10/2021 BẢN ĐĂNG KÝ Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu (đảng viên và quần chúng LHH)
Số: 159 /LHH-ĐH V/v cho ý kiến13/10/2021 Công văn lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Báo cáo tổng kết và Quy chế hoạt động Liên hiệp Hội Khánh Hòa
118/BC-LHH09/07/2021 Báo cáo Sơ kết hoạt động Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.
KNC02/06/2021 Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật"
BCTT06/05/2021 Mẫu báo cáo thành tích tập thể và cá nhân
CHỈ THỊ 01-CT/TW09/03/2021 CHỈ THỊ 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
899/UBND-KGVX01/02/2021 Về việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
12

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phước Bửu Sơn
Giấy phép số: 10/GP-STTTT cấp ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

CHÀO MỪNG 33 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (06/12/1989 - 06/12/2022) *** 76 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (19/12/1946 - 19/12/2022) *** 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2022) *** NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG BỆNH AIDS (01/12) *** NGÀY NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ (10/12) *** NGÀY QUỐC TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH (27/12)

Liên kết web

Trực tuyến
Total: 5   Khách