Thứ Sáu, 14/08/2020 12:38

Thư mời cộng tác viên Bản tin Khoa học & Cuộc sống

Bản tin Khoa học & Cuộc sống được cấp phép hoạt động theo Giấy phép số 03/GP-XBBT ngày 22/10/2018 của  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa là cơ quan quản lý hoạt động và xuất bản Bản tin.

Liên kết web

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 73850