Thứ Năm, 19/09/2019 11:48

Kết quả tổ chức thực nghiệm “Mô hình Trung tâm HTCĐ-VHTT điểm tại 4 địa bàn đô thị, nông thôn, miền núi và ven biển tỉnh Khánh Hòa

Trong 18 năm xây dựng và phát triển, 137 Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) trong Tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động, giúp người dân ở cộng đồng cấp xã được học tập trên nhiều lĩnh vực. Song TTHTCĐ cũng còn nhiều mặt yếu và khó khăn tồn tại. Để khắc phục các mặt còn yếu, Trung tâm triển khai Khoa học và Công nghệ thuộc Hội Trí thức Tỉnh được UBND Tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa giao triển khai thực hiện Đề tài khoa học “Nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm học tập cộng  đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” .

Thư mời cộng tác viên Bản tin Khoa học & Cuộc sống

Bản tin Khoa học & Cuộc sống được cấp phép hoạt động theo Giấy phép số 03/GP-XBBT ngày 22/10/2018 của  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa là cơ quan quản lý hoạt động và xuất bản Bản tin.

Liên kết web

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 65271