Thứ Ba, 26/03/2019 07:18
  02/01/2019 15:07        

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Khánh Hòa Khóa V (2016 - 2021)

BAN CHẤP HÀNH 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA V, NHIỆM KỲ (2016-2021)

- - - - - * - - - - -

1. Ông Bùi Mau

Đơn vị: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0903 500 306  

Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

 

2. Ông Lê Trung Hưng

Đơn vị: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch / Tổng Thư ký

Điện thoại: 0983 472 871

Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

 

3. Bà Nguyễn Thị Hòa

Đơn vị: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0903 346 218

Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

 

4. Bà Ngô Thị Kim Thọ

Đơn vị: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chánh Văn Phòng

Điện thoại: 0905 228 342

Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

 

5. Ông Nguyễn Phước Bửu Sơn

Đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Chức vụ: Trưởng phòng Khoa giáo

Điện thoại: 0977 036 091

Địa chỉ: 06 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

 

6. Ông Huỳnh Kỳ Hạnh

Đơn vị: Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0913 419 698

Địa chỉ: Sở KHCN, KLC 1 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

 

7. Ông Trương Tấn Minh

Đơn vị: Hội Y Tế Công Cộng tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913 461 387

Địa chỉ: 03 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa

 

8. Ông Huỳnh Hòa

Đơn vị: Hội Cầu Đường tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913 460 098

Địa chỉ: 16 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa

 

9. Ông Châu Văn Luận

Đơn vị: Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0934 950 487

Địa chỉ: 97 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa

 

10. Bà Phan Thị Huyền Trang

Đơn vị: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa 

Chức vụ: Kế toán

Điện thoại: 0973 899 022

Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

 

11. Ông Nguyễn Huy Thông

Đơn vị: Hội Cựu Giáo chức tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0913 461 990

Địa chỉ: Khu liên cơ II, 4 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa

 

12. Ông Đặng Văn Chịu

Đơn vị: TT Dưỡng sinh tâm thể tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0917 969 865

Địa chỉ: Thôn Suối Cam, xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa

 

13. Ông Ngô Duy Khánh

Đơn vị: Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913 461 516

Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

 

14. Bà Nguyễn Kim Loan

Đơn vị: Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0903 408 013

Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

 

15. Ông Bùi Công Khánh

Đơn vị: Hội Sản xuất Gỗ & Lâm sản tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0903 510 391

Địa chỉ: 121/1 đường 2/4, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa

 

16. Ông Nguyễn Việt Dân

Đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913 463 546

Địa chỉ: 01A Phan Bội Châu, Nha Trang, Khánh Hòa

 

17. Bà Trần Thị Lãy

Đơn vị: Hội Khoa học - Tâm lý Giáo dục tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0905 380 083

Địa chỉ: Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa

 

18. Bà Lâm Ngọc Trâm

Đơn vị: TT Khoa học về Phụ nữ & Trẻ em tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0168 453 0898

Địa chỉ: 144A Bạch Đằng, Nha Trang, Khánh Hòa

 

19. Bà Lê Thị Thanh Song

Đơn vị: Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0903 546 556

Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

 

20. Ông Bùi Xuân Minh

Đơn vị: Hội Y dược tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913 444 134

Địa chỉ: 03 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa

 

21. Ông Đinh Tấn Hùng

Đơn vị: Hội Điều Dưỡng tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0983 593 878

Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

 

22. Ông Nguyễn Thiện Hùng

Đơn vị: Hội Luật Gia tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0983 363 179

Địa chỉ: Nhà A1, chung cư số 2 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa 

 

23. Ông Nguyễn Hoàng

Đơn vị: Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0903 586 041

Địa chỉ: 9C2 Nguyễn Thiện Thuật

 

24. Bà Nguyễn Thị Tường Anh

Đơn vị: Hội Doanh Nhân Nữ tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0903 834 834

Địa chỉ: 19 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa

 

25. Ông Trương Hữu Lan

Đơn vị: Hội Làm Vườn tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0914 151 913

Địa chỉ: 56 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa 

 

26. Ông Phan Minh Kính

Đơn vị: Hội Sinh Vật Cảnh Nha Trang 

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913 492 462

Địa chỉ: 21 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa

 

27. Ông Giang Nam

Đơn vị: Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0905 158 959

Địa chỉ: 1A Phan Bội Châu, Nha Trang, Khánh Hòa

 

28. Ông Nguyễn Minh Hiếu

Đơn vị: Hội Châm cứu tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0914 095 065

Địa chỉ: BV Y học dân tộc Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hòa

 

29. Ông Võ Thiên Lăng

Đơn vị: Hội Nghề Cá tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913 460 819

Địa chỉ: 85 đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hòa

 

30. Bà Phạm Thị Hòa 

Đơn vị: CLB Dưỡng sinh Trường sinh học Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ nhiệm

Điện thoại: 0965 121 057

Địa chỉ: Tổ 10, thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa

 

31. Ông Lê Văn Thỉnh

Đơn vị: Hội Khoa học Lịch sử Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913 462 219

Địa chỉ: 22 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa

 

32. Ông Trần Văn Ngoạn

Đơn vị: Hội Cơ khí tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0913 452 375

Địa chỉ: Sở Công Thương, 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa

 

33. Ông Nguyễn Đình Huấn

Đơn vị: Hội Sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913 400 899

Địa chỉ: 41 Nguyễn Trãi, Nha Trang, Khánh Hòa

 

34. Bà Lê Thị Bắc Thái

Đơn vị: Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: ...

Địa chỉ: 08 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa

 

35. Ông Trần Văn Thọ

Đơn vị: Hội Khoa học Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ:  Chủ tịch

Điện thoại: 0986 985 975

Địa chỉ: Sở Xây dựng, 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa

 

36. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Đơn vị: Chi hội Vật lý tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: ...

Địa chỉ: 02 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa

 

37. Ông Võ Sỹ Tuấn

Đơn vị: Hội KHKT Biển tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0987 006 871

Địa chỉ: Chi cục BVMT, 14 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa

 

38. Ông Nguyễn Văn Khôi

Đơn vị: CLB Thiền Dưỡng sinh Nha Trang

Chức vụ: Chủ nhiệm

Điện thoại: 0913 496 419

Địa chỉ: 664 đường 23/10, tổ 9, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

 

39. Ông Phạm Văn Chương

Đơn vị: Hội Mía đường Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0914 161 992

Địa chỉ: 56 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa

 

40. Ông Biện Quốc Dũng

Đơn vị: Hội Trầm hương Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0913 468 021

Địa chỉ: 02 Phan Bội Châu, Nha Trang, Khánh Hòa

 

41. Bà Nguyễn Thị Trang

Đơn vị: Hội Bảo vệ quyền lợi Người Tiêu Dùng tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913 461 719

Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

 

42. Ông Chung Quang Vinh

Đơn vị: Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0903 530 858

Địa chỉ: đường Trường Sơn, KCN Bình Tân, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa

 

43. Ông Huỳnh Bá

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn

Điện thoại: 0913 424 865

Địa chỉ: 248 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa

 

44. Ông Đỗ Thành Liêm

Đơn vị: Công ty CP Đường Khánh Hòa

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0913 461 107

Địa chỉ: Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa

 

45. Ông Võ Thế Dũng

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

Chức vụ: Viện phó

Điện thoại: 0905 720 968

Địa chỉ: 33 Đặng Tất, Nha Trang, Khánh Hòa

46. Ông Nguyễn Đức Tân

Đơn vị: Phân viện Thú y miền Trung

Chức vụ: Phân viện trưởng

Điện thoại: 0913 489 014

Địa chỉ: Km 4 đường 2/4, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

 

47. Ông Mai Xuân Thương

Đơn vị: TT Nông nghiệp CNC Khánh Hòa

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0905 101 861

Địa chỉ: Thôn Tân Sương 1, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

 

48. Ông Nguyễn Văn Xáng

Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0985 002 279

Địa chỉ: 19 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa

 

49. Ông Nguyễn Tác An

Điện thoại: 0913 460 885

Địa chỉ: 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa