Thứ Ba, 26/03/2019 06:53
  01/01/2019 15:38        

Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Khánh Hòa Khóa V (2016 - 2021)

BAN THƯỜNG VỤ

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA V, NHIỆM KỲ (2016 - 2021)

- - - - - * - - - - -

 

1. Ông BÙI MAU

Đơn vị: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0903 500 306  

Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

 

2. Ông LÊ TRUNG HƯNG

Đơn vị: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực - Tổng Thư ký

Điện thoại: 0983 472 871

Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

 

3. Bà NGUYỄN THỊ HÒA

Đơn vị: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0903 346 218

Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

 

4. Bà NGÔ THỊ KIM THỌ

Đơn vị: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chánh Văn Phòng

Điện thoại: 0905 228 342

Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

 

5. Ông NGUYỄN PHƯỚC BỬU SƠN

Đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Chức vụ: Trưởng phòng Khoa giáo

Điện thoại: 0977 036 091

Địa chỉ: 06 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

 

6. Ông HUỲNH KỲ HẠNH

Đơn vị: Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0913 419 698

Địa chỉ: Sở KHCN, KLC 1 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

 

7. Ông TRƯƠNG TẤN MINH

Đơn vị: Hội Y Tế Công Cộng tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913 461 387

Địa chỉ: 03 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa

 

8. Ông HUỲNH HÒA

Đơn vị: Hội Cầu Đường tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913 460 098

Địa chỉ: 16 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa

 

9. Ông CHÂU VĂN LUẬN

Đơn vị: Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0934 950 487

Địa chỉ: 97 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa