- Dự án "Khu tái định canh Ninh Thọ - Ninh Hòa"

 - Nội dung chi tiết, click ĐÂY!

- Dự án "Đầu tư xây dụng khu giết mổ gia súc, gia cầm thành phố Nha Trang"

- Nội dung chi tiết báo cáo, click ĐÂY

- Dự án "Hệ thống cấp nước thô Bắc và Nam Vân Phong"

- Nội dung chi tiết báo cáo, click ĐÂY!

- Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh giai đoạn 2011 - 2020

- Nội dung chi tiết báo cáo, click ĐÂY!

- Dự án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Cam Lâm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”

- Nội dung chi tiết báo cáo, click ĐÂY!

- Dự án "Đầu tư xây dựng tôn tạo cảnh quan danh lam thắng cảnh đồi Trại Thủy, thành phố Nha Trang"

- Nội dung chi tiết báo cáo, click ĐÂY!

- Chương trình phát triển nguồn nhân lực Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020

- Nội dung chi tiết báo cáo, click ĐÂY!

- Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển KT–XH thành phố Nha Trang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

- Nội dung chi tiết báo cáo, click ĐÂY!

- Đề án "Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị - Công viên – Trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa"

 

- Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội TP Cam Ranh đến năm 2020"

 

|<<    <   
12[3]4
   >    >>|
   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thư viện ảnh
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng