- Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

 

- Dự án “Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang”

 

- Dự án “Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung”

 

- Dự án “Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”

 

- Dự án “Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang, phường Phương Sơn và phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang”

 

- Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

 

- Dự án “Quy hoạch phát triển ngành thủy sản Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035”

 

Dự án “Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2025 và định hướng đến năm 2030”

 

Dự án “Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2015-2025 và định hướng đến năm 2030”

 

Dự án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2035"

 

|<<    <   
[1]234
   >    >>|
   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thư viện ảnh
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng