Hình Hội Thảo : "Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1:2000 (quy hoạch phân khu) khu vực lân cận Khu Công nghiệp Khatoco Phước Đồng - Nha Trang".


   

   

   

   

   

   

 Thư viện ảnh
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng