en-USvi-VN
Văn bản NỘI BỘ
Cơ quan ban hành
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
118/BC-LHH09/07/2021 Báo cáo Sơ kết hoạt động Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.
KNC02/06/2021 Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật"
BCTT06/05/2021 Mẫu báo cáo thành tích tập thể và cá nhân
CHỈ THỊ 01-CT/TW09/03/2021 CHỈ THỊ 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
899/UBND-KGVX01/02/2021 Về việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
Số 12/BC-LHH22/01/2021 BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
230/BC-LHH28/12/2020 Báo cáo Tổng kết hoạt động Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa năm 2020 - Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
78/QĐ-LHH28/12/2020 Ban hành Tiêu chí thi đua - khen thưởng các Hội thành viên năm 2021
200/LHH20/11/2020 Về việc báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2020.
199/BC-BKT20/11/2020 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2020
93-KL/TW20/11/2020 Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
132/LHH03/08/2020 Về việc thay đổi nhân sự
Số: 1129/QĐ-TTg27/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Số 1129/QĐ-TTg, ngày 27/7/2020 của THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM Ở VIỆT NAM
107/BC-LHH22/06/2020 Về việc "Báo cáo Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm Liên hiệp Hội và các Hội thành viên"
60/CV-LHH01/06/2020 Đề nghị Hội thành viên nộp Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020
186/CV-LHH20/11/2019 Công văn đề nghị các Hội thành viên Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
02/QĐ-LHH05/01/2018 Quyết định ban hành Tiêu chí thi đua các Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Hiến pháp28/11/2013 HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013
680/QĐ-LHHVN11/11/2011 Về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật" của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
681/QĐ-LHHVN11/11/2011 Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
12

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phước Bửu Sơn

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2021) ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH ĐÃ HY SINH VÌ TỔ QUỐC *** CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG ĐẠO, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (08/8/1921 - 08/8/2021 VÀ 130 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN TẦN (8/1891 - 8/2021)

Liên kết web

Trực tuyến
Total: 11   Khách