en-USvi-VN
Văn bản ĐỊA PHƯƠNG
Cơ quan ban hành
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
215/BC-LHH03/12/2021 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC - KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
216/BC-LHH03/12/2021 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016-2021
Không số03/12/2021 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021-2026
29/10/202129/10/2021 BẢN ĐĂNG KÝ Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu (đảng viên và quần chúng LHH)
Số: 159 /LHH-ĐH V/v cho ý kiến13/10/2021 Công văn lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Báo cáo tổng kết và Quy chế hoạt động Liên hiệp Hội Khánh Hòa
118/BC-LHH09/07/2021 Báo cáo Sơ kết hoạt động Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.
KNC02/06/2021 Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật"
BCTT06/05/2021 Mẫu báo cáo thành tích tập thể và cá nhân
CHỈ THỊ 01-CT/TW09/03/2021 CHỈ THỊ 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
899/UBND-KGVX01/02/2021 Về việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
Số 12/BC-LHH22/01/2021 BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
230/BC-LHH28/12/2020 Báo cáo Tổng kết hoạt động Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa năm 2020 - Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
78/QĐ-LHH28/12/2020 Ban hành Tiêu chí thi đua - khen thưởng các Hội thành viên năm 2021
200/LHH20/11/2020 Về việc báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2020.
199/BC-BKT20/11/2020 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2020
93-KL/TW20/11/2020 Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
132/LHH03/08/2020 Về việc thay đổi nhân sự
Số: 1129/QĐ-TTg27/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Số 1129/QĐ-TTg, ngày 27/7/2020 của THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM Ở VIỆT NAM
107/BC-LHH22/06/2020 Về việc "Báo cáo Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm Liên hiệp Hội và các Hội thành viên"
60/CV-LHH01/06/2020 Đề nghị Hội thành viên nộp Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020
12

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phước Bửu Sơn
Giấy phép số: 10/GP-STTTT cấp ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 - 05/6/2022) *** KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (11/6/1912-11/6/2022) *** NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1985) *** NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6) *** NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI (01/6) *** NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (05/6) *** NGÀY ÐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI (08/6) *** NGÀY THẾ GIỚI CHỐNG LAO ĐỘNG TRẺ EM (12/6) *** NGÀY HIẾN MÁU THẾ GIỚI (14/6)

Liên kết web

Trực tuyến
Total: 5   Khách