en-USvi-VN

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phước Bửu Sơn

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2021) ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH ĐÃ HY SINH VÌ TỔ QUỐC *** CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG ĐẠO, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (08/8/1921 - 08/8/2021 VÀ 130 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN TẦN (8/1891 - 8/2021)

Liên kết web

Trực tuyến
Total: 12   Khách