en-USvi-VN

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phước Bửu Sơn
Giấy phép số: 10/GP-STTTT cấp ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 - 05/6/2022) *** KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (11/6/1912-11/6/2022) *** NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1985) *** NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6) *** NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI (01/6) *** NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (05/6) *** NGÀY ÐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI (08/6) *** NGÀY THẾ GIỚI CHỐNG LAO ĐỘNG TRẺ EM (12/6) *** NGÀY HIẾN MÁU THẾ GIỚI (14/6)

Liên kết web

Trực tuyến
Total: 10   Khách