en-USvi-VN
Văn bản
Ký hiệu Số 12/BC-LHH
Ngày ban hành 22-01-2021
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
Cơ quan ban hành Nội bộ
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khoa học - Kỹ thuật, Văn hóa - Xã hội, Hoạt động
Tập tin đính kèm
Nội dung

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT KHÁNH HÒA

Số: 12/BC-LHH

 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Khánh Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2021 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT (Nhấn vào đây để tải văn bản, cản ơn!)

Kính gửi:     - Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa;

                    - Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm 2020 - triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, ngoài các thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội còn có các đại biểu của các tổ chức Hội thành viên (trong đó có nhiều cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành), đại diện các sở có ký kết phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh được mời tham dự. Hội nghị rất phấn khởi vì được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, lắng nghe, giải quyết rất nhiều vấn đề mà đội ngũ trí thức tỉnh đề xuất, kiến nghị. Bên cạnh đó, Hội nghị thống nhất tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa một số nội dung:

- Việc bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển bền vững:  

Kính mong lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan quan tâm thường xuyên kiểm tra, giám sát và có các biện pháp chế tài hữu hiệu để các công ty sản xuất, kinh doanh chấp hành thực hiện tốt, đầy đủ các yêu cầu về chống gây ô nhiễm, bảo vệ môi trường, sinh thái, cảnh quan khu vực; xử lý các loại chất thải - rác thải trong quá trình sản xuất, cũng như việc xử lý rác là các thiết bị, công cụ của các nhà máy khi hết niên hạn hoạt động (như Nhà máy nhiệt điện, các nhà máy điện mặt trời, các cảng biển...).

Đầu tư thêm hồ chứa nước, hệ thống xử lý rác thải văn minh thân thiện; bảo vệ tốt môi trường biển đảo, bảo vệ rừng, bảo vệ an toàn nguồn nước.

  • Về công tác quy hoạch, xây dựng:

Việc tỉnh chấm dứt đầu tư Dự án Khu Trung tâm hành chính tỉnh theo hình thức BT là quyết định sáng suốt, được Nhân dân, trong đó có tầng lớp trí thức đồng tình, phấn khởi; đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh không nên đặt lại vấn đề chuyển khu trung tâm hành chính tỉnh về phía tây Nha Trang. 

Một mặt tỉnh cần tiếp tục thu hồi, hũy bỏ các dự án và quy hoạch treo không khả thi, không phù hợp, mặt khác tỉnh nên xem xét và có hướng tiếp tục triển khai các dự án quan trọng và thiết thực nhưng đang tồn đọng từ các nhiệm kỳ trước như Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Ung bứu, Trung tâm Thương mại - Tài chính (Sân bay Nha Trang), Nhà Bảo tàng Khánh Hòa, Kè bờ Sông Cái Nha Trang, Nhà máy xử lý rác (điểm ở Nha Trang), nhà ở xã hội...

Các quy hoạch kinh tế, xã hội quan trọng của tỉnh, tỉnh cần công khai lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cán bộ và Nhân dân.

- Về kinh tế:

Tỉnh cần quan tâm đúng mức, có chính sách phù hợp để nghề trồng rừng phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng và mở rộng diện tích rừng; đồng thời quan tâm khuyến khích phát triển kinh tế vườn, bởi quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa đa dạng và toàn diện không thể bỏ qua đóng góp của nghề trồng rừng và kinh tế vườn.

Kinh tế nông nghiệp Khánh Hòa cần phải đi sâu vào chuyên canh phát triển cây - con, thực phẩm sạch, hữu cơ, chất lượng cao, liên kết phục vụ cho phát triển kinh tế biển và ven biển, du lịch.

Tỉnh cần có phương án sử dụng nước của hồ chứa sông Chò (Khánh Vĩnh, với dung tích 100 triệu m3 nước) có hiệu quả nhất.

Đề nghị Tỉnh và Sở Du lịch đánh giá lại nội lực của ngành du lịch Khánh Hòa; ngoài đầu tư khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch biển đảo cần tập trung thực hiện quy hoạch chung về du lịch như du lịch tham quan di tích, du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh, du lịch sinh thái sông, núi,… phát huy tính chất đặc thù vùng miền của tỉnh Khánh Hòa. Tổ chức liên kết chuỗi du lịch để khai thác tối ưu các nguồn lực du lịch của tỉnh.

- Về công tác bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa; giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương: sớm phát hành địa chí Khánh Hòa và tổ chức biên soạn bộ thông sử tỉnh Khánh Hòa để phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục công dân, bổ sung tư liệu quảng bá hình ảnh Khánh Hòa với bạn bạn bè gần xa.

- Về công tác cán bộ:

Có cơ chế hoạt động để đảm bảo bộ máy Đảng, Nhà nước hoạt động tốt với tiêu chí phục vụ Nhân dân, tránh bè phái trục lợi, tham nhũng.

Tập trung đi sâu đi sát kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm của cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp. Xây dựng đội ngũ thực sự vì dân, tạo thận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân trong sản xuất kinh doanh và trong đời sống; không tham nhũng, hối lộ.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trân trọng kính báo.

 

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ  

Nơi nhận:                                                                                 CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);                                                                        

- Lưu: VT.

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                   Bùi Mau

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Phước Bửu Sơn
Giấy phép số: 10/GP-STTTT cấp ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2022) *** 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ VÕ CHÍ CÔNG (07/8/1912 - 07/8/2022), CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC (NAY LÀ CHỦ TỊCH NƯỚC) *** NGÀY VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM VIỆT NAM (10/8) *** 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945 - 19/8/2022) *** 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2022) *** 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG (20/8/1888 - 20/8/2022) *** 111 NĂM NGÀY SINH CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP, TỔNG TƯ LỆNH CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (25/8/1911 - 25/8/2022)

Liên kết web

Trực tuyến
Total: 9   Khách