en-USvi-VN
Văn bản
Ký hiệu 02/QĐ-LHH
Ngày ban hành 05-01-2018
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Quyết định ban hành Tiêu chí thi đua các Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Cơ quan ban hành Nội bộ
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khoa học - Kỹ thuật
Tập tin đính kèm
Nội dung

Liên kết web