Thứ Ba, 26/03/2019 07:06
2018_DA3_"Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
Dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030" do Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa chủ trì.
2018_DA2_"Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang"
Dự án "Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang" do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư và Liên danh Viện KHTL Việt Nam và công ty cổ phần tư vấn T27 làm đơn vị tư vấn. Công trình dự kiến được xây dựng phía hạ lưu sông Cái, cách cầu đường sắt khoảng 75m về phía biển. Vị trí công trình thuộc phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
2018_DA1_“Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung”
Dự án đầu tư xây dựng công trı̀nh “Nhà máy điện mặt trời điện lực miền Trung” do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung là đại diện chủ đầu tư quản lý trực tiếp dự án.