Thứ Ba, 26/03/2019 07:12
  25/02/2019 09:26        

Công đoàn Khối Mặt trận – Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2019

     Ngày 25/02/2019, Công đoàn Khối Mặt trận – Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2019. Đại diện Công đoàn viên chức tỉnh, các công đoàn cơ sở thành viên tham dự.

Ảnh: Thanh Tùng

     Năm 2019, các công đoàn cơ sở trong Khối Mặt trận – Đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; Tổ chức, phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Đảm bảo công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, đồng thời tiếp tục công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, sinh hoạt chung của Khối cũng như Công đoàn viên chức tỉnh phát động.

Thanh Tùng