Thứ Ba, 26/03/2019 06:51
  01/03/2019 09:01        

Hội Cầu đường tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

     Đến hết năm 2018, Hội Cầu đường Khánh Hòa có 292 Hội viên, với 17 đơn vị trực thuộc. Trong năm qua, hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, như: tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề công nghệ mới, vật liệu mới, tham quan học tập những công trình giao thông về cầu, đường; hội thảo ứng dụng công nghệ mới đối với các công trình giao thông. Đồng thời, cử hội viên tham gia tư vấn phản biện và giám định xã hội ở một số dự án trên địa bàn tỉnh…

Ảnh: Thanh Tùng

     Năm 2019, hội tiếp tục duy trì việc tổ chức tham quan học tập cho hội viên, tham gia các hội thảo chuyên ngành; tham gia tư vấn phản biện xã hội, nhất là lĩnh vực liên quan đến giao thông; kiến nghị địa phương những nội dung cần thiết và bức xúc liên quan đến lĩnh vực cầu đường. 

     Nhân dịp này, 3 tập thể và 7 cá nhân được Hội Cầu đường Việt Nam khen thưởng. Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác hội. 

Thanh Tùng