Thứ Ba, 26/03/2019 07:54
  16/01/2019 09:26        

Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Tổng kết năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ảnh: Thanh Tùng

     Năm 2018, Hội đã tham gia viết bài cho hội thảo toàn quốc về “Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới và giải pháp nhìn từ góc độ tâm lý học – giáo dục học”; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; phản biện, tư vấn cho UBND tỉnh về chương trình VNEN; tư vấn cộng đồng. Các chi hội tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện.

     Năm 2019, Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển hội viên, đảm bảo chất lượng hoạt động; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương tuyên truyền kiến thức tâm lý – giáo dục, nhân rộng các kết quả của đề tài khoa học, ứng dụng trong trường học và cộng đồng.

Thanh Tùng