Thứ Ba, 26/03/2019 07:43
  13/06/2018 10:02        

2018_DA3_"Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030"

- Nội dung thuyết minh báo cáo dự án tại ĐÂY !

- Báo cáo Tư vấn, phản biện và giám định xã hội dự án tại ĐÂY !