Thứ Ba, 26/03/2019 07:33
  01/02/2018 09:25        

2018_DA1_“Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung”

- Nội dung thuyết minh báo cáo dự án tại ĐÂY !

- Báo cáo Tư vấn, phản biện và giám định xã hội dự án tại ĐÂY !