Thứ Ba, 26/03/2019 06:51
  15/01/2019 16:06        

Hội nghị Ban Chấp hành Khóa V, nhiệm kỳ (2016-2021) - Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng công tác năm 2019 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa

     Sáng ngày 15/01/2019 Hội nghị Ban Chấp hành Khóa V, nhiệm kỳ (2016-2021) - Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng công tác năm 2019 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự.

Hội nghị Ban Chấp hành Khóa V, nhiệm kỳ (2016-2021) - Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng công tác năm 2019 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thanh Tùng

     Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đắc Tài biểu dương những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội trong năm 2018. Đồng thời đề nghị, Liên hiệp Hội cần rà soát lại các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Liên hiệp Hội nhiệm kỳ V để tăng tốc thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu vào cuối năm 2019; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, ứng dụng tốt tiến bộ khoa học – công nghệ vào công tác này nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và nâng cao vị thế của các Hội thành viên; chú ý tôn vinh trí thức có đề tài nghiên cứu KH-KT đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tế…
     Năm 2018, Liên hiệp Hội đã tham gia tư vấn, phản biện 8 dự án; phát hành 4 số bản tin Khoa học và cuộc sống; tổ chức 2 diễn đàn tri thức với chủ đề: “Liên kết 4 nhà: Nhà nông – nhà doanh nghiệp – nhà khoa học – nhà quản lý” để nâng cao hiệu quả trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ hàng hóa của người dân, “Nâng cao nhận thức, khắc phục những hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo KH-KT tỉnh lần thứ VIII (2018 – 2019); tổ chức thành công lễ tôn vinh 33 trí thức tiêu biểu của tỉnh năm 2018; tổ chức hội nghị phổ biến các giải pháp kỹ thuật đã đạt giải thưởng của Hội thi Sáng tạo KH-KT tỉnh lần thứ VII (2016 – 2017). Bên cạnh đó, các hội thành viên đã tham gia tích cực hoạt động xã hội từ thiện với tổng số tiền trên 2,511 tỷ đồng.
     Nhân dịp này, Liên hiệp Hội vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tặng bằng khen cho 06 tập thể và 05 cá nhân. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho 15 tập thể và 32 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Thanh Tùng