Thứ Ba, 26/03/2019 07:51
  16/01/2019 15:29        

Hội nghị Sơ kết lần thứ hai Chương trình ký kết phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội và các Sở giai đoạn 2017-2021

     Ngày 16/01/2019, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Sơ kết lần thứ hai Chương trình ký kết phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội và các Sở giai đoạn 2017-2021. Qua 02 năm triển khai chương trình ký kết phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội và các Sở, ngành trên các lĩnh vực đã đạt được những kết quả tích cực. 

Hội nghị Sơ kết lần thứ hai Chương trình ký kết phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội và các Sở giai đoạn 2017-2021​. Ảnh: Thanh Tùng


     Các hội nghị tuyên truyền – phổ biến kiến thức khoa học – công nghệ; khoa học – kỹ thuật do giảng viên là chuyên viên đến từ các Sở, ngành trình bày nên có nội dung và chất lượng cao, giúp cho người dân có thể tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trong sản xuất.
     Các dự án tư vấn – phản biện và giám định xã hội được UBND tỉnh giao, Liên hiệp Hội đều tổ chức thành lập tổ chuyên gia gồm các thành viên đến từ các Sở, ngành, Hội thành viên có trình độ chuyên môn cao lấy ý kiến. Nhờ đó, các dự án do Liên hiệp Hội phản biện khi trình UBND tỉnh đều được đánh giá có chất lượng cao, góp phần tham mưu cho UBND tỉnh trong các vấn đề về kinh tế - xã hội của tỉnh. 
     Trong năm 2018, công tác xây dựng Hội thành viên cũng đạt được những kết quả tích cực. Nhờ sự phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị Hội thành viên được quan tâm, nhắc nhở trong công tác hoạt động Hội như việc tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định…
     Bên cạnh các mặt tích cực đã đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế như: Liên hiệp Hội chưa có sự phối hợp thường xuyên với các Sở, ngành trên một số lĩnh vực như Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Các Sở do công việc chuyên môn nhiều nên có lúc chưa phối hợp với Liên hiệp Hội về nhiệm vụ xây dựng Hội thành viên, thi đua – khen thưởng…
     Để thực hiện tốt hơn nữa các nội dung đã đc ký kết, trong năm 2019 và các năm tới, Liên hiệp Hội kiến nghị các Sở, ngành có trách nhiệm đôn đốc và tạo điều kiện phối hợp để các Hội thành viên thuộc đơn vị mình quản lý hoạt động hiệu quả, tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định và gửi các báo cáo định kỳ về Liên hiệp Hội; Đề nghị các Sở có các đề án – dự án cần tư vấn - phản biện gửi cho Liên hiệp Hội theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc “Ban hành quy định về các hoạt động tư vấn – phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa”; Tiếp tục phối hợp với Liên hiệp Hội trong hoạt động tuyên truyền – phổ biến kiến thức khoa học – công nghệ; Diễn đàn trí thức và Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh./.

Thanh Tùng