- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo mở rộng “Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang, phường Phương Sơn, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang”

     Ngày 12/9/2015, Liên hiệp Hội đã tổ chức Hội thảo mở rộng lấy ý kiến góp ý dự án “Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang, phường Phương Sơn, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang”.

- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội nghị phổ biến Luật Tài nguyên nước và một số khoáng sản
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Đại hội CĐCS Liên hiệp các Hội KH&KT Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022
- Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020
- Hội nghị Tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018
- Hội nghị Tổng kết 10 năm chương trình "Mái ấm công đoàn Khánh Hòa" 2007-2017
- Hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV, Khu vực III năm 2017
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị tập huấn “Kỹ năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội”
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Diễn đàn trí thức Khánh Hòa lần thứ I năm 2017
- Kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn viên chức Khánh Hòa
|<<    <   
123456[7]891011121314
   >    >>|
   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
   
 Thư viện ảnh
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng