- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Phát động Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2014 – 2015)

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong nhân dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh, sáng 28/3, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ 6 (2014-2015).

- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Phổ biến giải pháp Hội thi Lần 5
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường - Đại hội nhiệm kỳ 2 (2014 - 2019)
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục - Hội chợ xuân của bé 2014
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Gặp mặt Cộng tác viên Bản tin Khoa học và Cuộc sống 2013
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Khánh Hòa tổng kết năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Tin học Khánh Hòa tổng kết năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và Phương hướng công tác 2014
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo phản biện mở rộng dự án "Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp thể thao tỉnh Khánh Hòa"
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Đông y tỉnh tổng kết công tác thừa kế tâm đắc năm 2013
   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
   
 Thư viện ảnh
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng