- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Diễn đàn Trí thức lần thứ 2 năm 2014

        Ngày 28/11/2014 Liên Hiệp Hội đã tổ chức hội nghị Diễn đàn Trí thức Khánh Hòa lần thứ 2 năm 2014 với chủ đề “Thực trạng và giải pháp để thu hút các nguồn vốn đầu tư vào Khánh Hòa”. Tham dự hội nghị có một số lãnh đạo các sở, ban, ngành, các nhà quản lý, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Doanh nhân nữ và một số hội ngành nghề liên quan của tỉnh.

- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Luật gia Khánh Hòa được đề nghị tặng cờ thi đua của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam
- Tin hoạt động Hội thành viên - Đại hội Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Phụ nữ và Trẻ em
- Tin hoạt động Liên Hiệp Hội - Đại hội Công đoàn cơ sở Liên Hiệp Hội lần thứ I
- Tin hoạt động Liên Hiệp Hội - Hội thảo phản biện mở rộng dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Ninh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”
- Tin hoạt động Liên Hiệp Hội - Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014
- Tin hoạt động Liên Hiệp Hội - Hội nghị về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Tin học tỉnh
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Cựu giáo chức tỉnh
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo phản biện mở rộng dự án "Trung tâm thương mại chợ Xóm Mới"
   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
   
 Thư viện ảnh
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng