- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo mở rộng dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Khánh Sơn đến năm 2025”

Ngày 24/4, Liên hiệp Hội đã tổ chức hội thảo mở rộng lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các chuyên gia về dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Khánh Sơn đến năm 2025”.

- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo phản biện dự án “Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa”
- Tin hoạt động Hội thành viên - Năm 2014 phong trào khuyến học, khuyến tài trong tỉnh có nhiều khởi sắc
- Tin hoạt động Hội thành viên - Tổng kết hoạt động Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh Khánh Hòa năm 2014
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và Phương hướng công tác năm 2015
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Gặp mặt đội ngũ Cộng tác viên Bản tin lần 2 năm 2014
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội Cầu đường năm 2014
- Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 - TT Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa
- Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2014
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Phát động và Phổ biến Hội thi Sáng tạo KH-KT Khánh Hòa lần thứ VI(2014-2015)
   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
   
 Thư viện ảnh
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng