- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Khuyến học tổng kết chỉ đạo điểm thực thiện đề án 281 về xây dựng các mô hình học tập

     Tháng 9/2014 Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch triển khai thực hiện và phát động thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong Gia đình, Dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh thông qua xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” . 

     Tháng 6/2015 Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã hướng dẫn các đơn vị chỉ đạo điểm thực hiện Đề án 281 của tỉnh là Thành phố Nha Trang và 10 xã, phường, thị trấn của các Huyện, Thị xã Ninh Hòa và Thành phố Cam Ranh đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” để tổng kết chỉ đạo điểm, báo cáo kết quả với Ban chỉ đạo Đề án 281 của TW. 

- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Dương đến thăm và làm việc với Liên hiệp hội Khánh Hòa
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010 – 2015)
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội thảo chuyên đề “tăng doanh thu bán lẻ từ công nghệ thanh toán di động”
- Tin hoạt động Hội thành viên - Giới thiệu sách “Văn, thơ, nhạc - Khánh Hòa 40 năm xây dựng và phát triển”
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 Công đoàn khối Mặt trận – Đoàn thể tỉnh
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội thảo Khoa học "Văn hóa biển, đảo - Nguồn lực phát triển bền vững và giáo dục chủ quyền biển đảo trong trường học"
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2015 khối Mặt trận – Đoàn thể tỉnh
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội thảo “Gặp gỡ ICT Khánh Hòa 2015”
- KHATOCO luôn tích cực góp phần xây dựng lớp trí thức trẻ
   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
   
 Thư viện ảnh
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng