- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Phát động và Phổ biến Hội thi Sáng tạo KH-KT Khánh Hòa lần thứ VI(2014-2015)

     Thực hiện Quyết định số 3158/CT-UBND ngày 11/12/2013 về việc “Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo KH-KT tỉnh Khánh Hòa lần VI(2014-2015)”. Nhằm phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các xã trong toàn huyện Cam Lâm nắm được nội dung của Hội thi Sáng tạo KH-KT tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI. Ngày 10 tháng 12 năm 2014, UBND huyện Cam Lâm phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Khánh Hòa tổ chức hội nghị phát động và phổ biến về Hội thi Sáng tạo KH-KT tỉnh lần thứ VI(2014-2015), tham gia Hội nghị có lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm, lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, công nhân, nông dân trong toàn huyện Cam Lâm về dự. 

- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Diễn đàn Trí thức lần thứ 2 năm 2014
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Luật gia Khánh Hòa được đề nghị tặng cờ thi đua của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam
- Tin hoạt động Hội thành viên - Đại hội Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Phụ nữ và Trẻ em
- Tin hoạt động Liên Hiệp Hội - Đại hội Công đoàn cơ sở Liên Hiệp Hội lần thứ I
- Tin hoạt động Liên Hiệp Hội - Hội thảo phản biện mở rộng dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Ninh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”
- Tin hoạt động Liên Hiệp Hội - Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014
- Tin hoạt động Liên Hiệp Hội - Hội nghị về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Tin học tỉnh
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Cựu giáo chức tỉnh
   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
   
 Thư viện ảnh
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng