- Hội thao Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018

     Nhân kỉ niệm 89 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội X Công đoàn tỉnh Khánh Hòa, trong 02 ngày 26-27/7/2018, Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thao Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018.

- Hội nghị Sơ kết Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa năm 2018
- Hội thảo - Tập huấn “Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, xây dựng kỹ năng truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ”
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa
- Hội nghị Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018 công đoàn Khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Diễn đàn trí thức lần thứ nhất năm 2018
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo phản biển "Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy Điện mặt trời AMI Khánh Hòa"
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo phản biển "Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy Điện mặt trời AMI Khánh Hòa"
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo phản biển "Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy Điện mặt trời KN Cam Lâm"
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo phản biển “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”
|<<    <   
1[2]3456789
   >    >>|
   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
   
 Thư viện ảnh
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng