- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thao truyền thống Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể năm 2015

     Ngày 28/8/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Khánh Hòa – Đơn vị trưởng Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể đã tổ chức Hội thao truyền thống năm 2015 chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội thảo chuyên đề Hội Đông y
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo phảo biện đề án "Đầu tư chuỗi tàu khai thác cá ngừ vỏ sắt"
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Bảo vệ TN&MT kết nạp hội viên
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Khuyến học tổng kết chỉ đạo điểm thực thiện đề án 281 về xây dựng các mô hình học tập
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Dương đến thăm và làm việc với Liên hiệp hội Khánh Hòa
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010 – 2015)
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội thảo chuyên đề “tăng doanh thu bán lẻ từ công nghệ thanh toán di động”
- Tin hoạt động Hội thành viên - Giới thiệu sách “Văn, thơ, nhạc - Khánh Hòa 40 năm xây dựng và phát triển”
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 Công đoàn khối Mặt trận – Đoàn thể tỉnh
   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
   
 Thư viện ảnh
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng