- Hội Khuyến học Khánh Hòa – 17 năm xây dựng và phát triển

     Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã được thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-UB, ngày 04/5/1998 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Hội là tổ chức thành thành viên của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh. Hội đã trải qua 4 lần Đại hội, Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 1998- 2003, Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ  2004 -2009, Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức ngày 30 tháng 10 năm 2015. 

- Tin hoạt động Hội thành viên – Đại hội Đại biểu Hội KHKT Cầu đường tỉnh Khánh Hòa lần III, nhiệm kỳ (2015 - 2020)
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Cựu Giáo chức tỉnh Khánh Hòa Gặp mặt truyền thống Kỷ niệm Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2015
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Phổ biến Kỹ thuật Sản xuất giống tôm chân trắng ăn toàn
- Tin hoạt động Hội thành viên – Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh nhận bằng khen và giấy khen tại Hội nghị tổng kết Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 – 2015
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị phổ biến giải pháp Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật lần VI (2014 – 2015)
- Tin hoạt động Hội thành viên - Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị phổ biến các giải pháp sáng tạo kỹ thuật tiêu biểu trong Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Khánh Hòa lần thứ 6 (2014- 2015)
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Lễ Tổng kết Hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 6 (2014-2015).
   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
   
 Thư viện ảnh
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng