- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội và các sở

    Ngày 01 và 27/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa (Liên hiệp Hội) đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội và các sở (10 sở): Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động-Thương binh & Xã hội; Văn hóa & Thể thao, Thông tin và Truyền Thông; Tài nguyên & Môi trường.

- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Khuyến học Khánh Hòa tổng kết hoạt động 2016
- Cuộc thi KH-KT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2016 - 2017
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Diễn đàn trí thức Khánh Hòa lần thứ II năm 2016
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn Khối Mặt trận Đoàn thể 2016
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội thảo "Nâng cao hiệu quả kinh doanh trong kỷ nguyên số"
- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Y tế công cộng tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội khóa III nhiệm kỳ 2016 -2021
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Họp Hội đồng xét chọn tôn vinh trí thức tiêu biểu Khánh Hòa năm 2016
- Lễ triển khai công tác sửa chữa lưới điện đang mang điện - Hotline
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo tư vấn phản biện Đề án Chương trình phát triển nhân lực Khánh Hòa, giai đoạn 2016 – 2020
|<<    <   
23456789[10]11121314151617
   >    >>|
   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
   
 Thư viện ảnh
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng