- Hội nghị Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018 công đoàn Khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa

     Sáng ngày 03/7/2018, Công đoàn Khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh tham dự Hội nghị. 

- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Diễn đàn trí thức lần thứ nhất năm 2018
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo phản biển "Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy Điện mặt trời AMI Khánh Hòa"
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo phản biển "Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy Điện mặt trời AMI Khánh Hòa"
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo phản biển "Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy Điện mặt trời KN Cam Lâm"
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo phản biển “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo phản biển "Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy Điện mặt trời Sông Giang"
- Một số hoạt động của Chi hội vật lý Khánh Hòa
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Phổ biến kiến thức tại xã Cam Tân - huyện Cam Lâm
- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị Phổ biến kiến thức tại xã Ninh Bình – thị xã Ninh Hòa
|<<    <   
12[3]45678910
   >    >>|

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thư viện ảnh
   
 Thông tin quảng cáo
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng