- Bản tin Phổ biến kiến thức

          Cập nhật các bản tin phổ biến kiến thức của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

- Số 115 ngày 10/02/2014! Download

- Số 114 ngày 25/01/2014! Download

- Số 113 ngày 10/01/2014! Download

- Số 112 ngày 25/12/2013! Download

- Số 111 ngày 10/12/2013! Download

- Số 110 ngày 25/11/2013! Download

- Số 109 ngày 10/11/2013! Download

- Số 108 ngày 25/10/2013! Download

- Số 107 ngày 10/10/2013! Download

- Số 106 ngày 25/09/2013! Download

- Số 105 ngày 10/09/2013! Download

- Số 104 ngày 25/08/2013! Download

- Số 103 ngày 10/08/2013! Download

- Số 102 ngày 25/07/2013! Download

- Số 101 ngày 10/07/2013! Download

- Số 100 ngày 25/06/2013! Download

- Số 99 ngày 10/06/2013! Download

- Số 98 ngày 25/05/2013! Download

- Số 97 ngày 10/05/2013! Download

- Số 96 ngày 25/04/2013! Download

- Số 95 ngày 10/04/2013! Download

- Số 94 ngày 25/03/2013! Download

- Số 93 ngày 10/03/2013! Download

- Số 92 ngày 25/02/2013! Download

- Số 91 ngày 10/02/2013! Download

- Số 90 ngày 25/01/2013! Download

- Số 89 ngày 10/01/2013! Download

- Số 88 ngày 25/12/2012! Download

- Số 87 ngày 10/12/2012! Download

- Số 86 ngày 25/11/2012! Download

- Số 85 ngày 10/11/2012! Download

- Số 84 ngày 25/10/2012! Download

- Số 83 ngày 10/10/2012! Download

- Số 82 ngày 25/09/2012! Download

- Số 81 ngày 10/09/2012! Download

- Số 80 ngày 25/08/2012! Download

- Số 79 ngày 10/08/2012! Download

- Số 78 ngày 25/07/2012! Download

- Số 77 ngày 10/07/2012! Download

- Số 76 ngày 25/06/2012! Download

- Số 75 ngày 10/06/2012! Download

- Số 74 ngày 25/05/2012! Download

- Số 73 ngày 10/05/2012! Download

- Số 72 ngày 25/04/2012! Download

- Số 71 ngày 10/04/2012! Download

- Số 70 ngày 25/03/2012! Download

- Số 69 ngày 10/03/2012! Download

- Số 68 ngày 25/02/2012! Download

- Số 67 ngày 10/02/2012! Download

- Số 66 ngày 19/01/2012! Download

- Số 65 ngày 10/01/2012! Download

- Số 64 ngày 25/12/2011! Download

- Số 63 ngày 10/12/2011! Download

- Số 62 ngày 25/11/2011! Download

- Số 61 ngày 10/11/2011! Download

- Số 60 ngày 25/10/2011! Download

- Số 59 ngày 10/10/2011! Download

- Số 58 ngày 25/09/2011! Download

- Số 57 ngày 10/09/2011! Download

- Số 56 ngày 25/08/2011! Download

- Số 55 ngày 10/08/2011! Download

- Số 54 ngày 25/07/2011! Download

- Số 53 ngày 10/07/2011! Download

- Số 52 ngày 25/06/2011! Download

- Số 51 ngày 10/06/2011! Download

- Số 50 ngày 25/05/2011! Download

- Số 49 ngày 10/05/2011! Download

- Số 48 ngày 25/04/2011! Download

- Số 47 ngày 10/04/2011! Download

- Số 46 ngày 25/03/2011! Download

- Số 45 ngày 10/03/2011! Download

- Số 44 ngày 25/02/2011! Download

- Số 43 ngày 10/02/2011! Download

- Số 42 ngày 25/01/2011! Download


 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng