Hội thảo triển khai Chương trình Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu (Ngày 08/03/2011)

          Ngày 7/3, tại TP. Nha Trang diễn ra hội thảo triển khai Hợp phần 1 - Chương trình Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu (GCF) (thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013 do Chính phủ Đan Mạch tài trợ).

Mục đích của hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp (DN) tư nhân đang hoạt động trong các lĩnh vực định hướng xuất khẩu tại Khánh Hòa về nguồn tài trợ cũng như hỗ trợ của GCF, với mục tiêu thu hút nhiều ý tưởng dự án từ DN tư nhân.

Tại Hội thảo, ông Amarnath Reddy, cố vấn trưởng của GCF, đã cung cấp cho đại diện các DN tư nhân, hiệp hội kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa những thông tin về hoạt động mà GCF sẽ hỗ trợ; các quy trình nộp và thẩm định hồ sơ xin tài trợ. GCF là quỹ hỗ trợ cung cấp tài trợ có vốn đối ứng cho việc thực hiện các ý tưởng kinh doanh sáng tạo của các DN tư nhân và tổ chức ngoài quốc doanh.

Hội thảo cũng thảo luận chuyên sâu về những thách thức, khó khăn mà DN xuất khẩu đang đối mặt và đề xuất những giải pháp; cải tiến dịch vụ, các mô hình kinh doanh mới để khắc phục khó khăn.

Hội thảo do văn phòng Chương trình Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu tại Khánh Hòa phối hợp với Hội Nghề cá, Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp - Kbiz tổ chức.

Báo Khánh Hoà 8/3/2011

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng