Cần tìm ngành kinh tế mũi nhọn (Ngày 08/03/2011)

          Góp ý cho dự án “Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020”, nhiều nhà khoa học có uy tín và nhà quản lý cho rằng: dự án còn thể hiện sự dàn đều, chưa đưa ra được một, hai ngành mũi nhọn thực sự hiệu quả. Đồng thời lưu ý, trong liên kết kinh tế các tỉnh phải mang tính cạnh tranh và Khánh Hòa phải phát triển những lợi thế cạnh tranh của mình.

          

          Hội thảo được Liên hiệp các hội KH&KT Khánh Hòa tổ chức ngày 5/3/2011, nhằm phản biện dự án do Viện Nghiên cứu chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh, trong nội dung định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu, quy hoạch cần có định hướng phát triển về môi trường. Nội dung này cần quan tâm đến phục hồi các hệ sinh thái, trong đó, chú trọng 3 hệ sinh thái: rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn và rạn san hô; phục hồi các sinh vật quý hiếm và bản địa.

Đối với lĩnh vực dịch vụ - du lịch, các hoạt động du lịch phải gắn với bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Đối với công nghiệp mía đường, cần tập trung giải quyết 2 vấn đề lớn là diện tích vùng nguyên liệu và nâng cao năng suất mía cho tương xứng với sự mở rộng quy mô, tăng công suất của các nhà máy đường trong tương lai. Đối với Khu Kinh tế Vân Phong, các đại biểu đề nghị, báo cáo cần phải có những phân tích, đánh giá, nhìn nhận Vân Phong đã làm được những gì 5 năm qua (từ khi có quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt)…

Những ý kiến góp ý sẽ được Liên hiệp hội Khánh Hoà tổng hợp, đánh giá và đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện dự án xem xét, tiếp thu để hoàn thiện.

Báo Khánh Hoá 8/3/2011
 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng