Tin tư vấn phản biện

“Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020”

          Năm 2011, UBND Tỉnh Khánh Hòa giao cho Liên hiệp Các Hội KH&KT Tỉnh Khánh Hòa tiến hành phản biện đề án “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020”. LHH đã mời các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực tham gia. Ngày 03/03/2011 LHH tổ chức hội thảo để nghe ý kiến của các chuyên gia. Ngày 05/03/2011 tổ chức hội thảo mở rộng, ngoài các chuyên gia tham gia dự án, LHH còn mời một số các đồng chí nguyên là bí thư tỉnh, phó chủ tịnh tỉnh và các đại diện sở ban ngành đến dự. Nhiều ý kiến, kiến nghị, đóng góp nhằm hoàn thiện bản đề án này.

Ngày 07/03/2011 LHH tổng hợp các ý kiến và làm báo cáo trình UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng