Tin đầu năm Tân Mão

Hội nghị tập huấn về "Huy động sự tham gia của công chúng trong vận động chính sách".

          Đầu năm Tân Mão, Liên hiệp hội phối hợp với viện Môi trường và phát triển bền vững tổ chức hội nghị tập huấn về "Huy động sự tham gia của công chúng trong vận động chính sách". Hội nghị có 40 đại biểu là hội viên thuộc các hội thành viên Liên hiệp hội tham gia. Qua tập huấn, kỹ năng vận động của hội viên đã được nâng cao.

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng