Báo cáo tổng kết năm 2010

Ngày 14/01/2011 vừa qua, Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Khánh Hòa đã có buổi báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và đưa ra phương hướng công tác năm 2011.

Năm 2010, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội Khánh Hòa vẫn tiếp tục tăng trưởng, tổ chức thành công nhiều sự kiên quan trọng có tầm cỡ quốc tế và quốc gia. Toàn Đảng bộ tiếp tục tổ chức sâu rộng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức thành công Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI… Các sự kiện trên đều có tác động tích cực đến kết quả hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT Khánh Hòa và các hội viên.

Tại buổi báo cáo, Liên hiệp hội đã thay mặt các hội viên công bố các kết quả đã đạt được trong năm 2010. Trong đó :

- Công tác chính trị tư tưởng, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Liên hiệp hội và các hội viên tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, như quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh …

- Công tác củng cố và phát triển tổ chức. Tính đến thời điểm hiện tại, Liên hiệp hội có 25 thành viên và 6 đơn vị trực thuộc với 330 chi hội và phân hội, 42098 hội viên, trong đó gần 9000 hội viên là trí thức KHCN, chiếm 75% tổng số trí thức KHCN toàn tỉnh.

- Hoạt động đào tạo và phổ biến kiến thức. Liên hiệp hội đã tổ chức 3 hội nghị tập huấn về luật bảo vệ môi trường, luật tài nguyên nước, luật khoáng sản cho các hội viên của Liên hiệp hội và tham gia các hội nghị đánh giá tác động môi trường các dự án xây dựng ở Khánh Hòa để thấy rõ mối liên hệ giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường, giữa phát triển và bảo vệ môi trường đa dạng sinh học.

- Hoạt động thông tin liên lạc. Các hội rất chú trọng việc tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến hội nghề nghiệp của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và trung ương.

- Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Trong năm 2010 UBND Tỉnh ban hành Quyết định 20/UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa, đồng thời giao nhiệm vụ cho Liên hiệp hội thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội 5 dự án trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

- Hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường. Các hội thành viên thực hiện tốt các quy định đồng thời có những hoạt động cải tạo môi trường. Áp dụng khoa học ky thuật, đổi mới trang thiết bị, cải tiến mẫu mã …

- Hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng, hội thi. Tổ chức triển khai cuộc thi sáng tạo KH&KT lần thứ IV (2010-2011), tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhận tham gia hội thi và đã nhận được sự hưởng ứng của các nhà khoa học và nhà sáng tạo ở nhiều lứa tuổi…

- Hoạt động hợp tác trong và ngoài nước. Liên hiệp hội tập trung chủ yếu vào trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với Liên hiệp hội các tỉnh bạn, trao đổi thông tin KH&KT, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ…

- Ngoài các hoạt động trên, Liên hiệp hội và hội thành viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động như ủng hộ quỹ “Xóa đói giảm nghèo”, “Vì người nghèo”….

Trong năm 2010, Liên hiệp hội đã tổ chức ký kết thi đua giữa các hội thành viên. Phong trào thi đua diễn ra khá sôi nổi và thiết thực. Kết quả, Liên hiệp hội, 14 tập thể và 8 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, nhân dịp Đại hội lần thứ VI Liên hiệp hội Việt Nam, có 2 tập thể và 13 cá nhân được Hội đồng trung ương khen thưởng, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Liên hiệp hội KH&KT Việt Nam” cho 104 đồng chí.

Mặc dù Liên hiệp hội đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, song những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ chính trí được giao. Vai trò của Liên hiệp hội trong việc vận động xã hội và tham gia xã hội hóa các hoạt động KH&CN, GD&ĐT và chăm sóc sức khỏe nhân dân chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

Dù đã có bước phát triển về tổ chức nhưng vị trí và chức năng của Liên hiệp hội chưa được xác định rõ ràng, hoạt động còn nhiều bất cập, chưa có sự gắn kết giữa ban chấp hành và các hội thành viên, chưa khai thác được tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN.

Vì thế, tại buổi báo cáo Liên hiệp hội và các hội thành viên đã thống nhất ý kiến về phương hướng hoạt động của năm 2011.

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42CT/ITW ngày 16/04/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp hội và các hội thành viên, thành viên.

- Phát huy vai trò Liên hiệp hội là tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, các tổ chức thành viên để làm tốt nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh thực hiện CNH - HĐH và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Điều hòa phối hợp hoạt động của các hội thành viên, thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp hội tỉnh, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Hoạt động hợp tác trong tỉnh và các tỉnh, thành phố trong nước.


 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng