- Tin hoạt động Hội thành viên - Đại hội Hội Sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa

     Sáng ngày 03/11/2018 tại Tp Nha Trang, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023. Đại diện Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh các tỉnh bạn Bình Định, Phú Yên, Đăk Lăk... cùng các hội viên Hội Sinh vật cảnh Khánh Hòa tham dự.

     Nhiệm kỳ qua, tuy đã đạt được những kết quả nổi bật, nhưng các hoạt động xây dựng và phát triển phong trào sinh vật cảnh còn bộc lộ nhiều hạn chế, Hội vẫn chưa phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng được quy hoạch phát triển sinh vật cảnh, hay xây dựng một số chính sách khuyến khích phát triển sinh vật cảnh một cách cụ thể, công tác quản lý các hoạt động trong phong trào sinh vật cảnh vẫn còn bộc lộ nhiều lúng túng. Để phong trào sinh vật cảnh có bước phát triển mới mang tính bền vững, trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc phát triển sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao. Phát triển tổ chức hội và phong trào sinh vật cảnh gắn với xã hội hóa hoạt động kinh tế nông nghiệp, nông thôn, các hoạt động sản xuất, trồng, kinh doanh buôn bán cây hoa cảnh; tham gia đấu thầu các công trình, dự án về trồng, chăm sóc cây hoa cảnh sẽ được đẩy mạnh.

Ban chấp hành Hội sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 3 ra mắt Đại hội. Ảnh: Thanh Tùng

     Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Hội sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ mới với 23 thành viên, ông Nguyễn Đình Huấn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Thanh Tùng

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng