- Hội thảo “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch xây không nung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

    Ngày 23/11/2018, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch xây không nung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Ông Trần Nam Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì buổi Hội thảo.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 30 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây không nung đang hoạt động với công suất khoảng 3 – 15 triệu viên/năm, từng bước đáp ứng được thị trường trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch xây không nung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Ảnh: Thanh Tùng

Theo Đề án “Phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2016 – 2020” sẽ sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng không nung thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ 40% vào năm 2020; chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trước năm 2020. Tuy nhiên hiện nay, việc triển khai sản xuất và đưa vào sử dụng gạch không nung còn gặp nhiều khó khăn do: Một số cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước để đầu tư, mở rộng sản xuất; ứng dụng công nghệ sản xuất lạc hậu; quá trình bảo quản và vận chuyển chưa đúng quy trình gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm khi sử dụng; công tác tuyên truyền, vận động chủ đầu tư và nhân dân trên địa bàn sử dụng vật liệu không nung còn nhiều hạn chế, bất cập…

Thanh Tùng
 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng