- Tin hoạt động Hội thành viên – Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023

     Ngày 19/9/2018, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023

     Nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức 110 lớp tuyên truyền phổ biến Luật BVQLNTD với hơn 17.980 lượt người tham dự; đã giải quyết hơn 520 đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng về giá cả, chất lượng hàng hóa, bảo hành, thái độ phục vụ của cơ sở kinh doanh; tham gia đóng góp ý kiến về Luật giá, Luật Đo lường chất lượng; tham gia cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện Luật BVQLNTD trên địa bàn tỉnh…

     Nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục tăng cường phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BVQLNTD; theo dõi tình hình thị trường và chọn những vấn đề bức thiết để kiến nghị, đặt vấn đề với cơ quan nhà nước nâng cao vai trò cảnh báo, công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh không lành mạnh, vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng…

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội BVQLNTD tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 20 thành viên, bà Nguyễn Thị Trang tái đắc cử chức chủ tịch hội. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội vinh dự nhận được bằng khen của Trung ương Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa./. 

Thanh Tùng

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng