Tin hoạt động Liên hiệp Hội – Hội nghị phổ biến “Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, số 82/2015/QH13 thông qua ngày 25/6/2015”

     Sáng ngày 17/9/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Học viện hải quân Nha Trang tổ chức Hội nghị phổ biến “Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, số 82/2015/QH13 thông qua ngày 25/6/2015”.

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Mau - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa; Đại tá Nguyễn Ngọc Phương – Phó Chủ nhiệm chính trị Học viện Hải quân Nha Trang và 200 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.

     Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe Đại tá Nguyễn Ngọc Phương báo cáo các nội dung về Cục diện thế giới và những tác động đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Xây dựng lối ứng xử tích cực, thân thiện với môi trường biển, hợp tác quốc tế về tài nguyên; Tình hình biển đông và động thái mới của các nước gần đây;... 

     Sau nội dung báo cáo, các đại biểu đã có một số thảo luận nhằm nâng cao hiểu biết để thực hiện tốt hơn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại nơi công tác. 

Thanh Tùng - Kim Phụng

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng