- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội nghị “Tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận về sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại”

     Sáng 04/9/2018, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận về sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại” cho gần 200 hội viên.

     Thời gian gần đây, do quá trình toàn cầu hóa, với sự gia tăng các hoạt động thương mại, du lịch, vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới đã tạo cơ hội cho sự du nhập, lan truyền của nhiều sinh vật ngoại lai. Quản lý sinh vật ngoại lai là hoạt động quan trọng, không chỉ góp phần bảo vệ đa dạng sinh học mà còn bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong nước. 

     Tại Hội nghị, các hội viên được giới thiệu về đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại đến năm 2020; Thông tư liên tịch 27 quy định tiêu chí xác định và danh mục loài xâm hại; cách nhận biết, phân bố và biện pháp phòng trừ. Được biết, hiện nay sinh vật ngoại lai tại Khánh Hòa có 11 loài thực vật như: lục bình, ngũ sắc, cỏ lào, trinh nữ móc, mai dương…; 4 loài động vật là: bọ dừa, ốc bươu vàng, cá tỳ bà lớn và rùa tai đỏ. 

     Do tính chất phức tạp và mức độ gây hại nghiêm trọng của các sinh vật ngoại lai nên việc tuyên truyền các biện pháp phòng trừ cần được triển khai thường xuyên, liên tục.

Thanh Tùng


 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng