- Hội nghị Sơ kết Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa năm 2018

     Ngày 23/7/2018, Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm. Đại diện các đơn vị trong Khối tham dự.

     6 tháng đầu năm, 100% đơn vị trong Khối đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật như phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Nông dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi”… Các đơn vị trong Khối cũng đã triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, như tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà Tết Nguyên đán cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức trên 600 buổi tập huấn khuyến nông, mở 13 lớp dạy nghề cho hơn 400 hội viên nông dân; thực hiện được 5 công trình thanh niên tiêu biểu cấp tỉnh…

     

     Những tháng cuối năm, các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng