- Hội nghị Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018 công đoàn Khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa

     Sáng ngày 03/7/2018, Công đoàn Khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh tham dự Hội nghị. 

     6 tháng đầu năm 2018, hoạt động Công đoàn của Khối đã tổ chức tốt các hoạt động phong trào thi đua, công tác vận động, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…

Hội nghị Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018 công đoàn Khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thanh Tùng

     6 tháng cuối năm 2018, Công đoàn Khối thi đua Mặt trận, Đoàn thể tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức các hoạt động xã hội, nhân đạo, tình nghĩa đối với đồng bào miền núi; thực hiện công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn…

Thanh Tùng

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng