- Một số hoạt động của Chi hội vật lý Khánh Hòa

     Chi hội Vật lý Khánh Hòa (VLKH) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 2006 tại Khánh Hòa theo quyết định số 26/QD-HVLVN, các thành viên chủ yếu là hội viên nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Vật lý tại tỉnh Khánh Hòa.

1. Lịch sử hình thành

     Hội Vật lý Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những công dân Việt Nam, hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng và phổ biến kiến thức về vật lý, được thành lập ngày 15 tháng 2 năm 1966 tại Hà Nội bởi những người sáng lập là cố giáo sư Tạ Quang Bửu, cố GS Ngụy Như Kon Tum và GS Đinh Ngọc Lân. 

     Ra đời vào những năm đầu của thời kỳ chống Mỹ cứu nước, khi cuộc chiến tranh ném bom phá hoại miền Bắc mới bắt đầu, sau 50 năm hoạt động, từ một tổ chức nhỏ bé ban đầu gồm 5 chi hội cơ sở tại các trường Đại học với trên dưới 50 hội viên hoạt động ở miền Bắc, cán bộ, hội viên Hội Vật lý Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng, xuất sắc trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ, trong giáo dục đào tạo nhân lực chuyên môn cao cho đất nước, cũng như trong ứng dụng và phổ biến kiến thức Khoa học Vật lý phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngày nay Hội Vật lý Việt Nam có 20 Hội địa phương và Chi hội cơ sở, cùng 8 Hội Vật lý chuyên ngành với hàng ngàn hội viên hoạt động trên khắp 3 miền của Tổ quốc. 

     Hội Vật lý Việt Nam là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam.

     Chi hội Vật lý Khánh Hòa (VLKH) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 2006 tại Khánh Hòa theo quyết định số 26/QD-HVLVN, các thành viên chủ yếu là hội viên nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Vật lý tại tỉnh Khánh Hòa.

     Đến nay tổng số hội viên của Chi Hội VLKH là 42 người, thuộc nhiều đơn vị như:

     - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang,

     - Trường Đại học Nha Trang,

     - Trường Đại học Khánh Hòa,

     - Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa,

     - Học viện Hải Quân,

     - Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa,

     Trụ sở văn phòng:

     - Địa chỉ: 02 Hùng Vương – Nha Trang – Khánh Hòa.

     - Điện thoại: 0583521591. Email: vinhhx@gmail.com

     - Chủ tịch Chi hội: Phạm Trung Sản. Điện thoại: 02583521781.

     - Phó Chủ tịch Chi hội: Hà Xuân Vinh.

2. Các hoạt động của Chi hội Vật Lý Khánh Hòa

a) Hoạt động nghiên cứu và phản biện các đề tài khoa học

     Hàng năm, nhiều hội viên của Chi hội Vật lý đã trực tiếp thực hiện và tham gia góp ý, phản biện các đề tài nghiên cứu khoa học. Phổ biến nhất là dề tài cơ sở của các Trường, Viện. Bên cạnh đó, nhiều đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, cấp Nhà nước cũng đã được các hội viên chủ trì hoặc tham gia thực hiện, có thể nêu tên một số công trình tiêu biểu sau:

     Các thành viên của chi hội cũng đã tham gia nhiều Hội nghị Vật lý, công bố nhiều bài báo khoa học cho các tạp chí chuyên nghành cấp quốc gia và quốc tế.

b) Hoạt động giáo dục đào tạo

     Phần lớn các hội viên của Chi hội VLKH đều trực tiếp tham gia giảng dạy Vật lý tại các trường Phổ thông và Đại học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

     Cho đến nay, Chi hội VLKH đã tham gia tổ chức được nhiều khóa đào tạo học viên Cao học Vật lý thuộc các chuyên ngành Quang học quang phổ, Vật lý kỹ thuật và Vật lý lý thuyết cho Học viện sĩ quan Không quân,  Sở Giáo dục & đào tạo Khánh Hòa và nhiều trường Đại học như  Đại học Khánh hòa, Đại học Qui Nhơn, Đại học Đà Lạt... Nhiều học viên cao học của các lớp này tiếp tục làm nghiên cứu sinh sau khi bảo vệ xong luận án thạc sĩ. 

     Bên cạnh việc tham gia đào tạo các lớp cao học vật lý tại cơ sở số 2 Hùng Vương, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, các hội viên của Chi hội VLKH còn tham gia hướng dẫn thực tập, hướng dẫn kiến tập và đề án tốt nghiệp cho sinh viên của nhiều trường Đại học.  

c) Hoạt động phổ biến, tuyên truyền kiến thức khoa học 

     Chi hội VLKH tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào, hội nghị, hội thảo do Liên hiệp Hội tổ chức. Ngoài ra, các hội viên Chi hội VLKH cũng là cộng tác viên tích cực của Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa, Bản tin Khoa học & Cuộc sống và Website của Liên hiệp các hội KH & KT Khánh Hòa nhằm góp phần phổ biến kiến thức khoa học đến cho mọi người. 

     Một số bài viết tiêu biểu là:

Vĩnh Hào

 Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng