- Tin hoạt động Hội thành viên - Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018

     Sáng ngày 28/4/2018, Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 tại Câu lạc bộ Hưu trí Khánh Hòa. 

     Năm 2017 là năm thứ 3 kể từ khi Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1028/QĐ-CTUBND ngày 24/4/2015 “Về việc cho phép đổi tên Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Khánh Hòa thành Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa và phê duyệt Điều lệ Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa”. Thực hiện quy định của pháp luật về Hội và Điều lệ Hội, căn cứ vào tình hình thực tế phát triển Hội; BCH Hội trí thức tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động của Hội và đã thu được các kết quả tích cực.

Ông Phạm Văn Chi - Chủ tịch Hội phát biểu tại Hội nghị tổng kết

     Trong suốt năm qua, Hội Trí thức có nhiều cố gắng đoàn kết củng cố tổ chức Hội, duy trì tốc độ phát triển hội viên, chủ động tham gia tư vấn phản biện xã hội, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ môi trường, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017. Tổng kết phong trào thi đua năm 2017, Hội Trí thức đã được Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Khánh Hòa công nhận Hội vững mạnh và được tặng Giấy khen.

     Năm 2018, Hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và phương hướng hoạt động như trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng