- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Công đoàn Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2018

Sáng ngày 09/3/2018, Công đoàn Khối Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đại diện CĐVC tỉnh và các đơn vị công đoàn cơ sở trong Khối tham dự.

     Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã đóng góp ý kiến điều chỉnh dự thảo Bản đăng ký giao ước thi đua và Quy chế hoạt động khối năm 2018. Các chỉ tiêu thi đua dựa trên 4 tiêu chuẩn với 27 nội dung trong năm 2018 đều được các đơn vị đăng ký hoàn thành với quyết tâm cao.

Đại diện các CĐCS Khối Mặt trận - đoàn thể tỉnh tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng

     Các đơn vị trong Khối đều thống nhất việc bình xét và chọn ra 3/6 đơn vị có điểm cao nhất để đề nghị CĐVC tỉnh tặng cờ cho đơn vị có số điểm cao nhất và tặng bằng khen cho 02 đơn vị có số điểm cao liền kề.

Thanh Tùng

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng