- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Khối thi đua Mặt trận và đoàn thể tỉnh Khánh Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2018

Chiều 12/3/2018, Khối thi đua Mặt trận - đoàn thể tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. 

     Năm 2017, 07 đơn vị thành viên thuộc Khối đã hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu thi đua cho Hội Nông dân tỉnh và tặng bằng khen cho 03 đơn vị xuất sắc toàn diện bao gồm: Liên hiệp các Hội KH&KT; Liên đoàn Lao động và Hội Cựu Chiến binh.

Đại diện các cơ quan Khối Mặt trận - đoàn thể tỉnh tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng

     Năm 2018, Khối thi đua Mặt trận - đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; đổi mới nâng cao chất lượng, tăng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động. 

Thanh Tùng

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng