- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội thảo phản biện đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung”

Sáng 05/3/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo phản biện đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung” tại huyện Cam Lâm.

     Dự án Nhà máy điện mặt trời – Điện lực miền Trung do Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ dự án. Cơ quan tư vấn là công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng Việt Nam. Địa điểm thực hiện tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm. Với diện tích đất thu hồi vĩnh viễn là 70 ha, gần 200 hộ trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng.

Ảnh: Thanh Tùng

     Sau khi tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Khánh Hòa đã nêu ý kiến, tập trung vào các vấn đề đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án; biện pháp phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố; chương trình quản lý và giám sát môi trường. Vị trí thực hiện dự án chưa phù hợp, mất đất sản xuất, ảnh hưởng về môi trường đối với người dân vùng dự án… Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh không phê duyệt thực hiện dự án này và xem xét toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh.

Cẩm Linh

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng