- Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017

     Sáng 09/02/2017, Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017.

     Trong năm 2017, công đoàn viên chức tỉnh thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ các quỹ: Bảo trợ trẻ em, Mái ấm công đoàn, đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền trên 900 triệu đồng. Cũng trong năm qua, công đoàn viên chức tỉnh triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua với: trên 800 sáng kiến cải tiến; trên 300 đề tài nghiên cứu khoa học.

     

     Dịp này, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng 10 cờ thi đua và tặng 20 bằng khen cho các công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong năm 2017./.

Thanh Tùng

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng